-ENGLISH: Incuba Comunicació Global starts its activity in València on the year 2000. It is a result of the fussion of several professionals from the worlds of graphic design, telematics programation and linguistic consultancy. With the aim of stablishing a multidisciplinary and solid platform, the diverse fields of Incuba Comunicació Global are based on management and development of comunication projects related to language, image and technology. A whole world to discover, a whole world to be discovered. Design> We create the image that fits the needs of your project: graphic, corporative and web design. Programming> We create databases and management tools to optimize your web site resources. We program online applications in a wide range of languages. Web Hosting> We can host your web site in our servers with technical service 24/7 and the advantage of being able to choose the OS of your server (linux, freeBSD or Windows). Translation and correction> We translate and correct all kind of texts, including literary, technical and IT papers. Description: The diverse fields of IncubaComunicació Global are based on management and development of comunication projects related to language, image and technology. Keywords: Incuba, Comunicació, Global, IncubaComunicació, IncubaRock, IncubaTextos, Catalan, Valencian, Texts, Rock, Valence, graphic, design, telematics, programation, telecommunications, linguistic, consultancy, multidisciplinary, solid, platform, management, development, communication, projects, project, language, image, technology, programming, databases, tools, optimize, web, site, resources, online, application, applications, corporative, hosting, host, servers, linux, freeBSD, windows, translation, correction, technical, IT, papers -VALENCIÀ: Incuba Comunicació Global naix a València l’any 2000 fruit de la fusió de projectes de diferents professionals del món del disseny gràfic, la programació telemàtica i l’assessorament lingüístic. Amb la voluntat d’establir una plataforma sòlida i multidisciplinar els diferents camps d’acció d’Incuba Comunicació Global es basen en la gestió i el desenvolupament de projectes comunicatius relacionats amb la llengua, la imatge i la tecnologia. Tot un món per descobrir, tot un món per ser descobert. Disseny> Creem la imatge que s’ajuste a les necessitats dels seu projecte, ja siga gràfic, corporatiu o web. Programació> Creem bases de dades i eines de gestió que optimitzen els recursos del seu lloc web. Treballem amb tot tipus de llenguatges i programem aplicacions en línia. Allotjament web> Podem allotjar el seu lloc web als nostres servidors amb servei de manteniment les 24 hores del dia i l’avantatge de poder triar entre els sistemes operatius Linux i Windows. Traducció i correcció> Traduïm i corregim tota classe de textos incloent textos literaris o especialitzats en camps tècnic i del món de les noves tecnologies. Descripció: Els diferents camps d’acció d’IncubaComunicació Global es basen en la gestió i el desenvolupament de projectes comunicatius relacionats amb la llengua, la imatge i la tecnologia. Paraules Clau: textos, català, valencià, València, gràfic, disseny, telemàtica, programació, telecomunicacions, lingüística, assessorament, consuloria, multidisciplinar, sòlida, plataforma, gestió, desenvolupament, comunicació, projectes, projecte, llengua, imatge, tecnologia, bases, dades, eines, optimitzar, web, lloc, recursos, aplicació, aplicacions, corporativa, corporatiu, allotjament, servidor, traducció, correcció, tècnica -ESPAÑOL: Incuba Comunicació Global nace en Valencia el año 2000 fruto de la fusión de proyectos de diferentes profesionales del mundo del diseño gráfico, la programación telemática y el asesoramiento lingüístico. Con la voluntad de establecer una plataforma sólida y multidisciplinar, los diferentes campos de acción de Incuba Comunicació Global se basan en la gestión y el desarrollo de proyectos comunicativos relacionados con la lengua, la imagen y la tecnología. Todo un mundo por descubrir, todo un mundo por ser descubierto. Diseño> Creamos la imagen que se ajuste a las necessidades de sus proyectos, ya sea gráfico, corporativo o web. Programación> Creamos bases de datos y herramientas de gestión que optimizan los recursos de su web. Trabajamos con todo tipo de lenguajes y programamos aplicaciones online. Alojamiento web> Podemos alojar su sitio web en nuestros servidores con servicio de mantenimento las 24 horas del día y con la ventaja de poder escoger entre los sistemas operativos Linux y Windows. Traducción y corrección> Traducimos y corregimos toda clase de textos incluyendo textos literarios o especializados en campos técnicos y del mundo de las nuevas tecnologías. Descripción: Los diferentes campos de acción de Incuba Comunicació Global se basan en la gestión y el desarrollo de proyectos comunicativos relacionados con la lengua, la imagen y la tecnología. Palabras Clave: Catalán, Valenciano, Valencia, gráfico, diseño, telemática, programación, telecomunicaciones, asesoramiento, consultoría, sólida, gestión, desarrollo, comunicación, proyectos, proyecto, lengua, imagen, tecnología, datos, herramientas, optimizar, sitio, aplicación, aplicaciones, corporativo, alojamiento, traducción, corrección, técnica
Tria la llengua. Elige tu idioma. Choose your yanguage